Adaptacje projektów

W ramach usług projektowych, oferuję Państwu:

adaptacje projektów Słupsk
Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
Inaczej przedstawienie stanu rzeczywistego istniejącego budynku. Ta dokumentacja techniczna jest opracowywana zwykle przy okazji rozbudowy, nadbudowy lub remontu. Dostarcza szeregu informacji niezbędnych dla Architekta do sporządzenia projektu nadbudowy, rozbudowy. Inwentaryzację sporządza się pobierając wymiary bezpośrednio z obiektu budowlanego, drugim etapem jest stworzenie projektu technicznego stanu rzeczywistego, uwzględniającego opis techniczny parametrów budynku oraz część rysunkową z rzeczywistymi wymiarami.
projekty Archon Słupsk
Adaptacje projektów typowych
Proces ten polega na dostosowaniu wybranego projektu do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, a także na sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie, sporządzonej do celów projektowych. W ramach wymienionej usługi, oferuję również pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów.
W razie potrzeby, istnieje również możliwość dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora, czyli wykonanie Zmian Projektowych.
adaptacje projektów Słupsk
Współpraca z ogólnopolskim biurem projektowym ARCHON
ARCHON - zespół projektantów tworzących od 25 lat projekty domów wielorodzinnych oraz jednorodzinnych.
Oferuję pomoc w zakupie i sprzedaż projektów grupy ARCHON w atrakcyjnych cenach.

 

Projekty tworzę w programie AutoCAD LT 2015

Projekty Archon Słupsk | adaptacje projektów Słupsk

projekty Archon - adaptacje projektów Słupsk - kontakt

506 905 841
ul. Makowa 4, 76-251 Kobylnica