usługi inżynierskie

W ramach usług inżynierskich oferuję Państwu:

kosztorysowanie słupsk
Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
inaczej przedstawienie stanu rzeczywistego istniejącego budynku. Ta dokumentacja techniczna jest opracowywana zwykle przy okazji rozbudowy, nadbudowy lub remontu. Dostarcza szeregu informacji niezbędnych dla Architekta do sporządzenia projektu nadbudowy, rozbudowy.
kosztorysowanie słupsk
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
termin, który w Polsce pojawił się w 2009 wraz z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie Wspólnoty Europejskiej. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014r.
kosztorysowanie słupsk
Sprawowanie nadzorów obiektów budowlanych
W myśl ustawy „Prawo Budowlane”, to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności obejmująca kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi

 

 

 

 


Do kierowania robotami budowlanymi posiadam nadane mi przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.


Świadectwa charakterystyki energetycznej tworzę w licencjonowanym programie Arcadia Termo.

kontakt

506 905 841
ul. Makowa 4, 76-251 Kobylnica