o mnie
Ewa Przybylak - mgr inż. budownictwa. Absolwentka Technikum Budowlanego w Słupsku. Ukończone studia dzienne inżynierskie na kierunku budownictwo, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Politechnika Koszalińska. Ukończone studia podyplomowe "Wycena nieruchomości".

W 2011 r. uzyskałam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nadawane przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, do której przynależę.

adaptacje projektów Słupsk


moje usługikierownik budowy Słupsk

kosztorysowanie


kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, zamienne
przedmiary i obmiary robót
zestawienia ilości materiałów
kosztorysy na potrzeby bankowe

kosztorysy budowlane Słupsk

usługi inżynierskie


nadzory budowlane
świadectwa charakterystyki energetycznej
inwentaryzacje obiektów budowlanych
adaptacje projektów typowych
zmiany projektowe


projekty Archon Słupsk

projekty


adaptacje projektów typowych
zmiany projektowe

kierownik budowy Słupsk - adaptacje projektów Słupsk - kontakt

506 905 841
ul. Makowa 4, 76-251 Kobylnica